Gridpariteit

‘Gritpariteit’, oftewel netpariteit, is een term uit het vakgebied van de duurzame energie. Hierbij heeft de elektriciteit die zelf door de mensen wordt opgewekt door middel van duurzame energiebronnen, dezelfde kostprijs als de ‘grijze stroom’ zoals deze door het net wordt geleverd. Bij zonne-energie zal dit fenomeen het eerst optreden in gebieden waar de zon veel schijnt en die een relatief hoge elektriciteitsprijs hebben. Andere bepalende factoren zijn de olieprijs, de kosten van zonnecellen, de energiebelastingen en de subsidieregelingen. In Nederland werd de netpariteit eind 2012 bereikt.

Welk soort zonnepanelen en salderen?

Wanneer je ook voor duurzame energie wilt kiezen, zorg er dan voor dat je weet of je netpariteit hebt of het nog beter doet. Logischerwijs haal je een groter voordeel wanneer je nog goedkoper stroom kunt opwekken dan de kosten van stroom zijn van een energieleverancier. Dit heeft effect op het rendement van je investering in zonnepanelen. De voorwaarden voor salderen en de prijs van elektriciteit per kilowattuur bepalen namelijk hoe snel je je investering weer kunt terugverdienen.

Meerdere offertes opvragen

Het is dus altijd belangrijk de hoogte van het rendement te weten wanneer je voor zonnepanelen kiest. Daarbij wil je weten wat je aan opbrengsten mag verwachten en hoe jij hiervan kunt genieten. Er zijn hierin twee vormen van rendement. De ene rendementsvorm is financieel en bij de tweede vorm gaat het om rendement van licht naar stroom. Dat wil zeggen in hoeverre je duurzaam energie opwekt met zonnepanelen. Het is hierbij verstandig altijd meerdere offertes op te vragen.

Bespaar tot wel 20%!

Vergelijk installateurs in uw regio