Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Zonnepaneel-subsidies.nl Alle informatie over zonnepanelen!
Zonnepaneel-subsidies.nl

Zonnepanelen voor VVE

Bij een gebouw met een splitsingsakte waardoor er sprake is van los te verkopen appartementen, moet van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Daarbij zijn de appartement eigenaren automatisch lid van deze vereniging. Logischerwijs vormen deze eigenaren samen de Vereniging van Eigenaren. Dit lidmaatschap mag niet geweigerd, opgezegd of beëindigd worden zolang het appartement je eigendom is.

Verenigingsbestuur

Bij de Vereniging van Eigenaren is er sprake van twee organen: het bestuur en de algemene ledenvergadering. Bij andere verenigingen is er meestal geen sprake van een professioneel bestuurder, ook wel beheerder genoemd. Bij de grotere Verenigingen van Eigenaren is dit vaak wel het geval. Bij de kleinere neemt een van de eigenaren deze verantwoordelijkheid op zich. De bestuurder heeft vooral een adviserende rol. Het uiteindelijke besluit wordt altijd door de eigenaren zelf genomen. Het belangrijkste orgaan is de algemene ledenvergadering. Hier wordt een voorzitter voor gekozen uit de leden. Volgens de splitsingsakte heeft de voorzitter niet meer bevoegdheden dan het voorzitten van deze vergadering.

Belangenbehartiging

Het doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Een belang is bijvoorbeeld het onderhoud aan de gemeenschappelijke zaken en ruimten. Wat een gemeenschappelijke zaak of ruimte is, staat in de splitsingsakte. Een ander gemeenschappelijk belang kan de aanschaf van zonnepanelen zijn. Of er nu een of meerdere appartement eigenaren zijn die een zonnepanelen installatie wensen, de vereniging neemt het besluit of dit al dan niet mogelijk is.

Ideale zonnestroomverdeler

Gebouwen met een splitsingsakte hebben eigenwoningmeters en collectieve meters. Wanneer dergelijke gebouwen zonnepanelen hebben, werden deze voorheen altijd verbonden met deze twee typen meters. Beide verbindingen hebben voor- en nadelen. Er zijn nu echter zonnestroomverdelers op de markt die alleen de voordelen van beide verbindingen bieden. Deze verdelers verdelen de zonnestroom van een groot zonnepanelen installatie systeem over de elektriciteitsmeters van alle deelnemende woningen. Hierdoor behalen de eigenaren het hoogste rendement.

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kies voor een erkende installateur en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van vakspecialisten actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Erkende zonnepaneel installateurs