Slimme meter

Van de meter met het draaiende wiel en het rode streepje dat met iedere omwenteling in beeld kwam is in vrijwel ieder huis in Nederland inmiddels wel afscheid genomen. Van de moderne meterkasten kan met wat aanvullingen een slimme meter gemaakt worden. De slimme meter registreert het stroom gebruik gedurende de dag zodat je pieken kunt zien en je de vraag kunt stellen wat de oorzaken zijn van die pieken. Ook registreert de slimme meter de stroom die je met je zonnepanelen op je dak terug levert. Het inzicht dat alle informatie geeft maakt het makkelijker om besparende maatregelen te nemen. De slimme meter kan, als je daar zelf voor kiest, op afstand uitgelezen worden door het energiebedrijf en je hoeft dan ook geen meterstanden meer door te geven. Verder kun je met een schermpje in huis en via een app op je mobiele telefoon of tablet, je actuele energiegebruik zien. Het energiegebruik wordt vaak afgezet tegen het gebruik in de buurt waardoor je kunt zien of je ten opzichte van vergelijkbare huizen veel of weinig energie gebruikt.