Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Zonnepaneel-subsidies.nl Alle informatie over zonnepanelen!
Zonnepaneel-subsidies.nl

Voordelen

Zonnepanelen bestaan al vele tientallen jaren. De afgelopen jaren zijn er een aantal ontwikkelingen te benoemen waarmee de prijs per geïnstalleerde kilowattuur continue aan het dalen is. Het aantal geïnstalleerde vierkante meters zonnepanelen in Nederland stijgt de afgelopen jaren explosief en dat is goed nieuws voor iedereen die het milieu een warm hart toedraagt. De opbrengst per vierkante meter stijgt daarentegen ook gestaagd. De kosten per m2 paneel gaan al jaren achter elkaar ieder jaar omlaag. De opbrengst per geïnvesteerde euro stijgt navenant. Hierdoor wordt het financieel steeds aantrekkelijker om met zonnepanelen je eigen stroomproducent te worden. De verwachting is dat over een aantal jaren zonne-energie het gaat winnen van met fossiele brandstoffen opgewekte energie. Als je de trend van de afgelopen jaren doortrekt naar de toekomst lijkt dit een heel geloofwaardige verwachting te zijn.

Alternatieven voor zonnepanelen

Het installeren van zonnepanelen is geen doel op zich. De motivering voor het investeren is vaak gelegen in het idee om wat goeds te doen voor het milieu en zoveel als mogelijk de eigen CO2 voetafdruk te verkleinen. Daar zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden voor. Met een warmtepomp die aardwarmte benut kan het huis verwarmd worden. Zonnecollectoren kunnen ingezet worden om water te verwarmen. Een, al dan niet gezamenlijk gekochte, windmolen levert windenergie. De warmte en het gas van vergistingsapparatuur of een hoogrendement houtvergasser kunnen je huis verwarmen. Voor een milieu verantwoorde energie opwekking zijn op, aan en onder je huis verschillende mogelijkheden beschikbaar. Overigens is het over het algemeen zo dat investeren in eigen energievoorziening door bijvoorbeeld zonnepanelen pas voordeel oplevert als je alle energiebesparende maatregelen aan je huis hebt uitgevoerd. Je kunt hierbij denken aan het aanbrengen van dubbel glas, het isoleren van je muren, daken en vloeren en het plaatsen van een hoogrendementsketel. Al deze maatregelen leveren over het algemeen meer rendement op dan het investeren in zonnepanelen. Vooral nu de salderingsregeling veranderd is heeft het niet veel zin om zoveel als mogelijk zonnestroom op te wekken, gezien een deel maar tegen de inkoopprijs terugverkocht kan worden.

Soorten zonnepanelen

De vier soorten zonnepanelen zijn mono-kristallijne, poly-kristallijne, glas-glas en amorfe zonnepanelen. Als het in geld uitgedrukte rendement minder belangrijk is of als je op een beperkt aantal vierkante meters toch een bepaald vermogen wilt halen dan zijn mono-kristallijne zonnepanelen de beste keus. De prijs per vierkante meter en de prijs per geïnstalleerde kilowattuur liggen wat hoger maar je kunt er de maximale hoeveelheid stroom van de voor zonne-energie beschikbare vierkante meters mee realiseren. De prijs voor poly-kristallijne zonnepanelen ligt iets lager. Bij voldoende plaatsingsruimte om de zonnepanelen te installeren tot het vermogen dat je in gedachten hebt is dit de beste keus die zich ook heel snel terug laat verdienen. Glas-glas zonnepanelen zijn nieuwe, maar zijn op dit moment wel iets duurder dan de eerdere benoemde soorten. Glas-glas zonnepanelen hebben vooral het grote voordeel dat ze niet zo snel in rendement achteruit gaan. Dit betekent dat je die volle 25 jaar van een hoger capaciteit kan genieten. Dus over de hele levensduur van de zonnepanelen scoort de glas-glas zonnepanelen het best en krijg je er het meeste voor terug (op basis van een m2 zonnepaneel). De prijs van amorfe zonnepanelen ligt ongeveer de helft lager dan poly zonnepanelen maar dat geldt ook voor het rendement. Per saldo zijn de kosten per geïnstalleerde kilowattuur ongeveer gelijk aan de met poly-kristallijne zonnepanelen opgewekte stroom. Het kost je dus wel twee keer zoveel ruimte en dat is dan direct ook wel het grootste nadeel van de amorfe zonnepanelen. Het grote voordeel is dat ze plooibaar en in vorm te brengen zijn, waardoor ze toe te passen zijn in situaties waar de andere soorten panelen niet toe te passen zijn. Deze dunne-film zonnepanelen worden bijvoorbeeld in gebouwen met vreemde vorm of met een niet rechte gevel gebruikt. Daarnaast worden ze ook met name op voertuigen zoals bussen en campers veelvuldig gebruikt, zoals gezegd door de flexibiliteit van de cellen.

Te verwachten ontwikkeling voor zonnepanelen in de wereld

In de wereldmarkt voor zonnepanelen is China een grote speler. Hoewel China op dit moment een heel grote vervuiler is lopen ze ook voorop in de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een economie die gebaseerd is op duurzame energie. Ze moeten ook wel, want veel steden in China zijn door de uitlaatgassen, enorme vervuiling en de uitstoot van de zware industrie voor westerse begrippen onbewoonbaar geworden. China steekt veel tijd en energie in de verdere ontwikkeling van onder andere zonnepanelen en zijn een heel belangrijke speler op die markt. Mede door China is de Europese markt voor zonnepanelen een markt geworden waar jaarlijks vele miljarden in omgaat.

Op dit moment worden importheffingen tot wel rond de 40% geheven op zonnepanelen uit China. Dit is goed nieuws voor de Europese producenten van zonnepanelen en de Europese elektriciteitsbedrijven. Die krijgen zo langer de tijd om zich voor te bereiden op een vergaande gedistribueerde elektriciteitsopwekking. Het is echter slecht nieuws voor het milieu en de mensen die graag willen investeren in duurzame energie tegen een zo laag mogelijke prijs. Ondanks de ontkenning van klimaatverandering door president Trump en de vrije hand die de olie-industrie krijgt om het delven van fossiele brandstoffen lijkt ’the point of no return’ bereikt. Met een jaarlijkse gemiddelde groei van rond de 30% betekent dit dat de hoeveelheid door zonnepanelen opgewekte stroom iedere vijf jaar met ongeveer een factor vier groter wordt. Er is geen enkele reden om het doorzetten van de trend, die al jaren aan de gang is, in twijfel te trekken. Peter Diamandis lijkt gelijk te krijgen met zijn stelling dat de opwekking van stroom met zonnepanelen er voor gaat zorgen dat er energie in overvloed en tegen zeer lage kosten beschikbaar komt. Op veel plekken op de wereld.

Te verwachten ontwikkeling voor zonnepanelen dichtbij huis

De trend geeft op dit moment maar één richting aan en dat is een gestage en hoge jaarlijkse groei van het aantal geplaatste zonnepanelen. Steeds meer mensen denken er serieus over na om zonnepanelen te gaan plaatsen. Ieder jaar wordt de efficiency van de verschillende soorten zonnepanelen weer wat beter. Dit komt niet alleen door het efficiënter worden van de zonnepanelen maar ook betere en goedkopere omvormers en goedkopere plaatsing. Huizen zullen ook steeds meer zelfvoorzienend worden.

Stroomopslag

Tesla heeft met de Powerwall 1 en de Powerwall 2 het voortouw genomen in het lokaal opslaan van door zonnepanelen opgewekte energie. Deze batterijen hebben een capaciteit van 6,4 en 13,5 kilowattuur en zorgen ervoor de de stroomproductie en gebruik voor de korte termijn van elkaar losgekoppeld worden. Overdag door de zonnepanelen geproduceerde stroom kan dan ’s avonds en ’s nachts gebruikt worden. Op maandag geproduceerde stroom kan dan op een bewolkte donderdag gebruikt worden. Dit brengt een situatie waarbij je ‘off grid’ gaat dichterbij. Zolang je nog wel aangesloten blijft op het stroomnet kun je ’s nachts je Powerwall opladen met goedkopere nachtstroom en die stroom overdag gebruiken. De verwachting is dat zonnepanelen steeds meer onderdeel worden van een totaaloplossing voor het onafhankelijk worden van het stroomnet. Nederland gaat afscheid nemen van gas als belangrijkste energiedrager en zal het gas binnen een aantal decennia vervangen door duurzaam en lokaal opgewekte elektriciteit. De voordelen van zonnepanelen zijn al jaren bekend maar door de explosieve groei en gestage daling van de prijzen gaan we daar steeds meer de vruchten van plukken.

Energiebelasting

De overheid vindt het belangrijk dat we verstandig en zuinig met energie omgaan en gelooft dat hogere kosten voor energie leiden tot een lager energiegebruik. Om die reden rekent de overheid €0,10 euro per gebruikte kilowattuur energiebelasting. Voor een gemiddeld huishouden is dit €330 euro per jaar. Ieder huishouden krijgt ook een vrijstelling van energiebelasting. Je energiebedrijf int de energiebelasting en verrekent de vrijstelling, die voor iedereen geldt, op de jaarafrekening. Concreet betekent dit dat alleen huishoudens die ver boven het gemiddelde aan energie gebruiken ook serieus energiebelasting betalen. Over zonnestroom is geen energiebelasting verschuldigd. Overigens is dit ook logisch want energiebelasting is een belasting die er op gericht is om verstandig met energie om te gaan en het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Mensen die fors investeren in zonnepanelen zijn vaak ook de mensen die al bewust met energie omgaan en daardoor per saldo ook nauwelijks of geen energiebelasting betalen. Echter worden mensen niet gestimuleerd om zoveel als mogelijk zonnestroom te produceren om er geld mee te verdienen. De salderingsregeling is sindskort ook veranderd en kun je tot een bepaalde grens je overschot aan zonnestroom tegen de inkoopprijs van stroom terugverkopen aan je energieleverancier.

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kies voor een erkende installateur en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van vakspecialisten actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Erkende zonnepaneel installateurs